Pradžia

Penki moteriško skaičiaus dviejų ir vyriško skaičiaus trijų suma. Simbolizuoja pasaulio tobulumą, patį žmogų, sveikatą, meilę, nes keturias galūnes valdo galva, keturis pirštus- nykštys. Atitinka penkis pojūčius: klausą, regėjimą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Posakis “nė penkių neišmano” reiškia apkiautusį, nevykusį asmenį.

Vienas – kiekis skaičius. Tai individualybės ženklas, būklė prieš nesuskaičiuojamų gyvybės formų susikūrimą. Būti pirmam reiškia būti geriausiam. Kartu – pradžių pradžios simbolis, visuotinumo, į kurį siekia grįžti visi daiktai ir būtybės, įvaizdis.

Trys – skaičius kiekis. Tai idėja, mąstymas ir dvasios sąveika, o kartu ir dualizmo sukurto konflikto pasekmė:  iš dviejų- trečias. Daugelyje religijų trys yra šventas skaičius: vieno ir dviejų suma. Simbolizuoja gimimą, gyvenimą ir mirtį; protą, kūną ir sielą; praeitį dabartį ir ateitį; šeimą- vyrą, moterį ir vaiką. Primena apie tris pasaulio gėrybes- meilę, viltį ir tikėjimą.

513 – tai galimybė būti priimtam tokiu koks esi, tai vieta ir laikas kai labiausiai vertinimas individualumas, sugebėjimas nekreipiant į nieką dėmesio išlikti savimi, dalintis geromis mintimis ir gera nuotaika.

513 – tai ne įvaizdis,  ne kitų nuomonė, tai visa tai ką turi savyje- tai kuo tu daliniesi su kitais, žinodamas, kad jie tau atsilygins tuo pačiu.

513 – galimybė apjungti tris skirtingas kultūras- muziką, vaizdą ir pramogas. Neretai pasilinksminimo vietose patiriame diskomfortą, nepilnumo jausmą… kažko trūksta ir tiek, tai garso stiprinimo sistema silpna, tai šviesos instaliacijos nepakankamos, dažniausiai vakarėlyje mes “negauname” reginių.

513 – tai priemonė patenkinti visus mūsų penkis pojūčius. Būdas ištrinti ribas tarp galima ir negalima, juodo ir balto, pradžios ir pabaigos. Tai trijų jėgų sąjunga vienam bendram tikslui.

“513“ | JULIUS SOUR

Reklama